Angajamente recente

Middle-management performant

Consolidarea conducerii intermediare (șefi de departamente, coordonatori de echipe, manageri de proiect) pentru leaderul în logistică și transport, instruire practică în tehnici pentru un management eficace. (functio...

Eficiență și cifră de afaceri

Eficientizarea proceselor companiei din industria tipografică începând cu vânzarea și managementul comercial, instruirea personalului, rezultând creșterea afacerii cu 15% anual. (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyt...

Echipă de vânzări motivată

Instruirea aplicativă a personalului comercial al unei rețele de magazine IT în tehnici de vînzare și creșterea motivării, cu efect imediat în productivitatea agenților și în cifrele de vânzări. (function(i,s,o,g,r,a,m...

Exemple de angajamente onorate, pe domenii:

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL

 

Asistență în fuziunea dintre doi importanți jucatori din distribuția de echipamente IT. Reorganizarea ulterioară și dezvoltarea eficientă a oprațiunilor noii entități, care a crescut de la 65 la 120 de magazine și de la 350 la 1.400 de angajați, în toată țara, în 3 ani.   

 

Strategie de dezvoltare și asistență managerială directă pentru extinderea unei rețele de magazine de dulciuri în Capitală, creșterea profitabilității operațiunilor, actualizarea imaginii și a comunicării, deschiderea a doua noi linii de afacere profitabilă cu prăjituri și torturi.

 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚII

 

Un dezvoltator român major de software pentru securitatea datelor ne-a solicitat restructurarea strategiei de marketing internațional, de asemenea am fost responsabili cu implementarea și asistența directă în managementul execuției planului de acțiuni pentru dezvoltarea pe piețe străine. Externalizarea managementului pentru marketingul internațional a condus la consacrarea peste hotare a unui brand românesc de software și susținerea dublării vânzărilor anuale timp 3 ani la rând.

 

Un jucător important din industria tipografică și-a propus să își optimizeze structura și controlul costurilor de operare pentru a face față reducerii ritmului de creștere de la începutul recesiunii economice. După o analiză internă, managementul nu a identificat surse importante de reducere a costurilor operațiunilor, care se desfașurau într-o manieră perfecționată de-a lungul a mai mult de 10 ani, de creștere continuă.
Consilierii BusinessMachine, beneficiind de avantajul unei perspective obiective și detașate de istoria și cultura organizației client, au identificat 22 de puncte de posibilă optimizare a proceselor de producție și comerciale. Optimizând hărțile de flux, diagramele de activități și fișele de post, am introdus noi mijloace și instrumente (simple și eficace) de control al performanței și al costurilor, generând o creștere imediată cu 11% a rentabilității organizației.

 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

 

Pentru un investitor major în România în domeniul valorificării resurselor minerale, am conceput strategia pentru acces în piață, am asigurat sprijin direct în execuția planului de PR și public affairs la nivel național, asistență directă în campaniile de comunicare și informare la nivel local, pentru consolidarea percepției pozitive din partea factorilor de decizie și a publicului larg, pentru dezvoltarea durabilă a unei afaceri pe termen lung.

 

SERVICII PROFESIONALE ȘI TEHNICE


Un important furnizor de servicii de audit și consultanță fiscală a constatat, în condițiile recesiunii economice, că piața s-a redus și concurența pentru a contracta și a păstra un bun portofoliu de clienți s-a accentuat. Un studiu intern a relevat că pentru clienți calitatea și nu prețul serviciilor este prima prioritate. În acest domeniu de activitate, calitatea percepută de client este dată de corectitudinea și promptitudinea prestației profesionale a angajaților. Astfel, managementul a decis sa își asigure cel mai ridicat nivel de performanță al angajaților, pentru a-și menține portofoliul de clienți și poziția de leader în piață.
Consilierii de la BusinessMachine au identificat împreuna cu managementul un set de criterii de măsurare a performanței specific acestei firme și domeniului său de activitate. Pentru fiecare angajat, cât și pentru echipe, am conceput și implementat un set de activități de evaluare periodică a performanței, după criterii relevant, măsurabile și acceptate de angajați, indicând totodată și măsurile recomandate pentru creșterea performanței și a satisfacției muncii. Am asistat managementul la punerea în practică a planului de măsuri, motivația angajaților și performanțele financiare ale companiei crescând constant de-a lungul proiectului.

 

SERVICII DE SĂNĂTATE


Un leader în domeniul tehnicii și serviciilor medicale a reușit sa își recruteze specialiști suplimentari din domeniul său, de foarte înaltă calificare profesională. Această dezvoltare i-a sporit capacitatea și calitatea serviciilor, i-a permis sa adauge servicii cu preț premium dar nu a adus și o schimbare pozitivă în volumul de vânzari. Dimpotrivă, s-a reflectat imediat și defavorabil în structura și nivelul costurilor.
Echipa BusinessMachine a fost solicitată să intervină în restructurarea funcțiilor de marketing și vânzari, recrutare și instruire de personal specializat pentru vânzari de servicii de sănătate, creare de proceduri și instrumente personalizate pentru marketing și vânzari, planificarea și execuția de campanii de comunicare. Am asigurat și asistență directă în managementul și execuția funcției de business development, efortul nostru alături de personalul clientului ducând la dublarea volumului afacerii încă din primele 6 luni de proiect.

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE

 

Specialiștii BusinessMachine au asigurat organizarea și promovarea, pentru Camera Deputaților din Parlamentul României, a unui eveniment internațional de înaltă ținută și de mare amploare, centrat pe tema priorităților mondiale ale eficienței energetice și pe aplicabilitatea unor soluții specifice pentru România, cu participarea marilor jucători mondiali din energie ai momentului și a reprezentanților la nivel superior ai autoritătilor naționale.

 

ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE

 

Am sprijinit, cu expertiza și specialiștii în marketing și dezvoltarea afacerilor, crearea, promovarea și consacrarea ca un brand de prestigiu a unui ansamblu de artiști muzicieni de cel mai înalt nivel artistic și care constituie, prin tehnica și repertoriu, o premieră si până acum un unicat pe plan mondial.

 

ORGANIZAȚII EXTRATERITORIALE

 

Specialiști în dezvoltare economică și afaceri internaționale ai BusinessMachine au fost contractați pentru inițierea, conceperea strategiei, asigurarea de asistentă directă în managementul și promovarea internațională a unui proiect de sprijinire a producției românesti pentru export al unei organizații de dezvoltare economică cu baza la Washington D.C.  Angajamentul a avut ca rezultat peste 20 de operațiuni de producție și export joint-venture, în doi ani.

 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

 

Membrii echipei BusinessMachine a asigurat consultanță și asistență managerială pentru creșterea, de-a lungul a 3 ani, a volumului și a complexității operațiunilor unei agenții de PR și comunicare specializată pe comunicarea de criză, conducând la asigurarea unor contracte importante și afilierea la cea mai mare rețea internațională din domeniu.

 

.

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE


Mai mulți producători de mobilă din aceeași regiune a țării și-au manifestat dorința de a fi sprijiniți pentru a exporta mobilă și produse din lemn în SUA, contextul din momentul respectiv fiind favorabil. Resursele financiare ale oricăruia dintre ei, sau chiar ale tuturor împreună, erau insuficiente pentru eforturile de identificare de clienți și parteneri, de familiarizare cu particularitățile proceselor de marketing și vânzări dintr-un mediu de afaceri diferit, de adaptare a portofoliului de produse la exigențele unei noi piețe, de accesare a canalelor comerciale de peste ocean, de consolidare a unei imagini și a unei prezențe comerciale efective în piața țintă.
O echipă de specialiști de la BusinessMachine a colaborat cu managementul producătorilor de mobilă formând un grup organizat, cu un proiect de afacere unitar, în căutarea unei investiții evaluate la 900.000 USD, pe care l-am pus în contact cu potențiali parteneri și clienți din piața țintă. Am selectat finanțatorul, am asistat echipele manageriale în documentarea și susținerea propunerii de finanțare, am asigurat sprijin direct în implementarea proiectului și raportarea periodică, asistând de asemenea clienții în negocierile din Romania și SUA în procesul stabilirii noilor relații comerciale.

 

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA ENERGIEI


Pentru un leader în sectorul producției de energie din surse regenerabile am fost solicitați în vederea conceperii și organizării unei suite de evenimente de presă în București și în localități din județul Constanța, cu reprezentanți ai unor media internaționale majore, pentru promovarea imaginii favorabile a clientului aflat sub presiunea unei campanii mediatice și de proteste sociale sprijinită de opozanții proiectelor de modernizare și diversificare.

 

CONSTRUCȚII


Pentru un furnizor major de soluții tehnologice modulare pentru proiecte de construcții industriale și civile, am asigurat conceptul și organizarea sesiunilor de evaluare a performanțelor firmei, a echipelor și a partenerilor din toată țara la finalul unui an de dezvoltare continuă.

 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE


Echipa BusinessMachine a fost solicitată pentru structurarea conceptului și al modelului de generare de venit pentru înființarea unei noi companii de curierat național. Am elaborat împreună cu managementul clientului planul de afacere, am structurat bazele de proces pentru o operare eficientă, am asigurat concepția si execuția noii identități de brand, planificarea și asistența în desfașurarea campaniilor de comunicare pentru demararea afacerii și impunerea noii companii într-o piață foarte concurențială.

 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

 

Pentru relansarea unui important restaurant select din București, am fost solicitați să elaborăm o strategie eficientă și să asistăm managementul la implementarea planului de comunicare. Obiectivele angajamentului, de impunere a brandului actualizat și de dublare a volumului de afaceri și creștere cu 10% a profitabilității, au fost realizate prin derularea unui program intens de acțiuni promoționale și de comunicare, desfașurate de-a lungul a 12 luni.

 

INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI

 

Pentru un broker de asigurări în plină dezvoltare, am asigurat structurarea și asistență în execuția unei campanii de dezvoltare a bazei de clienți si a gamei de pachete de servicii, bazate pe creșterea și maximizarea utilizării unei rețele de contacte profesionale, administrată cu sprijinul unei soluții software dedicată specificului de vânzare din domeniul clientului.

 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

 

Pentru un leader din domeniul leasingului operațional în România, am implementat un program personalizat de instruire practică a personalului de vânzare, care a condus la creșterea vitezei de vânzare și a eficienței personalului, într-o perioadă de contracție a bugetelor și de descreștere a volumului și a valorii tranzacțiilor.

 

TRANZACȚII IMOBILIARE

 

Echipa BusinessMachine a fost solicitată să intervină pentru optimizarea tuturor proceselor și costurilor operaționale ale unei agenții imobiliare cu dezvoltare impresionantă în anii de creștere economică dar care se confrunta, odată cu recesiunea, cu schimbari majore în piață.

 

Domeniile pentru care am desfășurat angajamente de instruire practică și consultanță managerială:

Cursuri aplicative

Vânzări accelerate
"Nu există vânzători buni si vânzători slabi; există oameni care conving și alții care se lasă convinși."

Acces rapid în piețe noi
"Firmele de succes nu investesc în marketing pentru că au bani, ci au bani pentru că investesc în marketing."

Middle-management: importanța conducătorilor de echipe 
"Performanțele afacerii depind de profesionalismul mananagerilor intermediari."

P4P (pay for performance) - motorul creșterii performanței
"Cel mai eficient și modern sistem de recompensare a personalului, satisfăcător atât pentru angajat cât și pentru patronat."

TimeToMarket (RO)

#78: Dupa lege, religie, ratiune si emotii, ce mai cumparam?

Omul mileniului III se percepe pe sine tot mai mult drept un individ unic și irepetabil, cu personalitatea și sensibilitățile sale, care îl definesc ca om. Surprinzător – sau nu – oamenilor pare să le fie bine așa, acest nou comportament, ne-rațional și bazat preponderent pe EMOȚII nu este și disfuncțional. Realitatea obiectivă însă nu se schimbă, doar percepția noastră despre ea. Acceptând emoțiile, sentimentele și dorințele drept ceea ce sunt nu trebuie, totuși, să devenim o țintă și mai ușoară tehnicilor consumeriste îndreptate asupra noastră.

Cât de liber mai decidem? [citeste tot]

Date contact

Adresa:
Bd. Libertății nr. 1,      Intrarea 2, Et. 4, Ap. 34,      Cod Postal 040127, Sector 4, București, România
Tel:
+4 0 721 228 331
E-Mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web:
www.businessmachine.ro

markerGăsește-ne pe hartă

Prietenii nostri