BusinessMachine - BusinessMachine

 • Asistență la selecție/reducere de personal

   

  Selecția de personal nou în perioadele de dezvoltare implică decizii riscante, care se pot traduce mai târziu în costuri administrative și financiare ce puteau fi evitate.

  În perioade de reașezare pe criterii de eficiență a organizației, devine necesară simplificarea structurii de personal, ceea ce pune managerii în situații uneori dificile.

  Unii manageri dețin resursele, abilitățile, timpul și energia necesare pentru a adresa cu resurse proprii, la timp și bine, aceste situații. Pentru ceilalți - cei mai mulți - intervenția unei echipe externe de specialiști experimentați constituie alternativa simplă, eficientă și fără impact negativ asupra imaginii managerilor în cadrul colectivului.

   

 • Assistance in Conflict Management

   

  Professional intervention to prevent, contain, or resolve conflict situations in the organization

  Certain levels of tension and conflict are natural and even necessary for an organization to function and to develop.

  It is recongnizing the dis-functional conflicts, and addressing them in a timely manner that make the difference between continued development and regress, breaking apart, personnel demotivation, waste of time and resources.

  Some managers have the abilities, the time and the energy needed to address - effectively and in time, with their own resources - such
  situations that occurr. For all the rest - most of them - the simple and efficient alternative, also free from any negative impact on the manager's popularity, is the intervention of an external team of experienced professionals.

  .

   

 • Assistance with Personnel Selection/Reduction

   

  The selection of new personnel when the business is growing involves risky
  decisions, that may later generate extra administrative and financial costs,
  that could have been avoided in the first place.

  In times of reorganizing the business for higher efficiency, the personnel
  structure needs to be simplified, and that puts the managers in dificult
  situations, frequently.

  Some managers have the abilities, the time and the energy needed to address such
  situations that occurr, effectively and in time, with their own resources. For
  all the rest - most of them - the simple and efficient alternative, also free
  from any negative negative impact on the manager's popularity, is the
  intervention of an external team of experiences professionals.

  .

   

 • Campanii de comunicare internă

   

  - stabilirea împreună cu managementul a obiectivelor de comunicare

  - alcătuirea unui buget și calendar de acțiuni cât mai eficiente

  - execuția campaniei și raportări de impact periodice 

  - raport final cu recomandări de creștere a motivației și a performanțelor personalului

   

 • Ce îi determină pe angajați să facă treabă? Dar să o facă bine?

   

  .

 • Coaching sau consiliere individuală

   

  PROGRAMUL SE ADRESEAZA:

  - managerilor generali

  - managerilor de departamente

  - coordonatorilor de echipe

  - managerilor de proiect

  OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE CONSILIERE:

  1. Manageri cu performanțe mai bune;

  2. Încredere în sine crescută;

  3. Tehnici și instrumente de conducere actualizate;

  4. Rezolvarea în colaborare a unor probleme concrete din organizație.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - Analiza contextului managerial concret pentru subiectul specific al programului

  - Evaluarea punctelor tari și slabe în raport cu obiectivele/așteptările

  - Tehnici, abilități și instrumente de management verificate, care se aplică situațiilor specifice

  - Adresarea împreună a unor dificultăți manageriale concrete

  - Obiective de auto-perfecționare managerială

  - Plan de auto-perfecționare managerială

  - "Toolkit"-ul personalizat al managerului pentru auto-perfecționare

  .

   

 • De instruirea și motivarea angajaților depind performanțele afacerii

   

    Sesiunile de instruire cu trainerii BusinessMachine m-au ajutat să avansez, din punct de vedere profesional, foarte repede pentru că mi-au oferit exact cunoștințele de care aveam nevoie și foarte bine organizate”Nicoleta Besca, Șef Birou Contabilitate, PRACTICOM.

   

    Cursuri interactive și cu un mod ordonat de prezentare a elementelor noi. Mi-au adus un plus de metodă și de eficiență în ceea ce fac și mi-au consolidat poziția în firmă”Ionuț Trandaf, Account Manager, GRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .

 • Disciplină + Etică = Angajat eficient

   

  CURSUL SE ADRESEAZĂ:

   

  -          tuturor categoriilor de angajați

   

  OBIECTIVELE CURSULUI PRACTIC:

   

  1. Creșterea rapidă a eficienței fiecarui angajat 

  2. Creșterea gradului de satisfacție a personalului

  3. Creșterea implicării responsabile a angajaților

   

  PROGRAMUL CUPRINDE:

  - atitudinea față de muncă într-o companie europeană modernă

  - înțelegerea lanțului de valoare

  - definirea și implicațiile performanței

  - importanța productivității în crearea de valoare adăugată

  - secrete ale empatiei

  - înțelegerea comportamentului bazat pe nevoi prioritare

  - elemente de Analiză Tranzacțională - comportamentul responsabil de tip "Adult"

  - creșterea productivitații personale și a echipei

  - comunicare eficientă și raportare

  .

   

 • Discipline + Ethics = Efficient Employees

   

  THE COURSE IS RECOMMENDED FOR:

   

  -          all categories of employees

   

  THE COURSE OBJECTIVES:

   

  1. Increased efficiency of each employee
  2. More satisfied personnel
  3. Increased responsible engagement of staff

   

  THE COURSE AGENDA INCLUDES:

  - the attitude towards work in a modern company
  - understanding the value chain
  - defining and clarifying the implications of performance
  - the role of productivity in creating added value
  - secrets of empathy
  - understanding the needs-based behavior
  - Transactional Analysis elements - the responsible, Adult-type behavior
  - increasing the personal and team productivity
  - efficient communication and reporting

  .

   

 • Echipa

   

  Coordonatorii echipelor de proiect BusinessMachine:

   

  Clement Dan are studii de inginerie, de psihologie și de dezvoltarea afacerilor în România și Marea Britanie. Cu peste 20 de ani de experiență în servicii de consiliere managerială și pentru afaceri în România, Europa și SUA, Clement a fondat în 2002 BusinessMachine ca o companie de consultanță și instruire capabilă să asiste managerii în efortul de a-și îmbunătăți performanțele în dezvoltarea firmei, motivarea personalului, accesarea de noi piețe, optimizarea costurilor operațiunilor. 

  Oana Filip este specialist în domeniul relațiilor cu clienții având o vechime de peste 15 ani în acest domeniu și studii de inginerie și psihologie. Oana a coordonat  proiecte de “start-up”, dezvoltare și extindere a business-ului, proiecte de training, evaluare și dezvoltare personal în cadrul unor companii importante din domeniul retail, financiar, logistica (DHL, TBI Croup, La Fantana, eMAG). În perioada 2009 – 2011, Oana a ocupat pozitia de Director de Retail în cadrul companiei eMAG unde a coordonat proiectul strategic de dezvoltare a rețelei de showroom-uri eMAG. Din 2013 s-a alaturat echipei BusinessMachine si s-a remarcat in proiecte pentru Cameron Romania, Practicom si altii.

  Cosmin Chivu a absolvit în 2004 Teologie și Limbi Clasice la Universitatea din București. A organizat evenimente pentru Fundația pentru Romania Modernă, a lucrat pentru mai multe firme de reclamă și evenimente ca Manager de Producție și Director Executiv. Dupa o perioadă ca Marketing Manager la publicația "Săptămâna”, în 2006 s-a alăturat echipei BusinessMachine contribuind major cu competentele sale de marketing la proiecte pentru clienți ca BAE Systems, Armax Gaz, HP România.

  Bogdan Mihale este absolvent de Computer Science din 1994. Cu o vastă experiență în domeniul IT, a lucrat în multe proiecte în toate fazele acestora de la consultanță, managementul proiectului, proiectare arhitecturi de sisteme informatice complexe, dezvoltare de aplicații software, implementare și integrare.  A lucrat ca pentru firme ca IBM Romania și ABTECH. Din 2011 este alături de echipa BusinessMachine ca specialist în enterprise software, business automation.

  Ștefania Apostol s-a implicat activ în conducerea unor organizații pentru tineri ca VIP și Econosofia, a absolvit în 2010 Facultatea de Finanțe din București și s-a alăturat echipei BusinessMachine. Ștefania a contribuit deja în mod hotărâtor, alături de echipă, la proiecte de consultanță pentru clienți din industria tipografică, producție de echipamente pentru industria gazelor, IT, servicii financiare.

  Lucian Cumpătă are peste 18 ani de experiență în managementul strategic, organizarea și reorganizarea firmelor. Lucian are o bogată experiență în conducerea unor departamente sau firme cu peste 1000 de oameni, după ce a lucrat timp de 12 ani în domeniul industrial (producție, tehnologie, proiectare, management) și apoi în consultanță de business, industria IT, farmaceutică, mobilă, retail și distribuție.

   

 • Effectiveness, efficiency, productivity

   

  THE COURSE IS RECOMMENDED FOR:

  - all personnel

  THE COURSE OBJECTIVES:

  1. Reduced relative specific costs
  2. Increased operational efficency
  3. Maximum staff productivity

  THE COURSE AGENDA INCLUDES:

  - effectiveness Vs. efficiency
  - setting and achieving goals
  - processes, phases, check points
  - responsibility boundaries
  - everything has a cost
  - assessing the costs and the duration of an activity
  - cuantifying risk
  - resources cost structure and dependencies
  - cost-benefit analysis
  - the personal and team productivity calculation

   

 • Eficacitate, eficiență, productivitate

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - întregului personal

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Reducerea costurilor specifice relative;

  2. Creșterea eficienței operaționale;

  3. Maximizarea productivității personalului;

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - Eficacitate Vs. eficiență

  - Stabilirea și urmărirea de obiective

  - Procese, etape, puncte de control

  - Responsabilitate – de unde și până unde

  - Totul are un cost

  - Aprecierea duratei si costurilor unei activități

  - Cuantificarea riscurilor

  - Structura de costuri pentru resurse, dependente

  - Analize cost-beneficiu

  - Productivitatea personala și a echipei

   

 • Eficiență și cifră de afaceri

  Eficientizarea proceselor companiei din industria tipografică începând cu vânzarea și managementul comercial, instruirea personalului, rezultând creșterea afacerii cu 15% anual.

 • Esențiali pentru firmă: șefii de echipe, de departamente, managerii, directorii

    

    Promisiunea a fost onorată: ne-ați consolidat o echipă de manageri de departamente care comunică bine și funcționează mai eficace și mai eficient. -Costin Banta, Director Operațiuni, PRACTICOM.

    Colaborarea cu dl. Clement Dan și echipa BusinessMachine a venit exact când aveam nevoie și a produs efecte pozitive pentru noi chiar de la început. Ne-a ajutat să învățăm multe lucruri noi și să ne punem în ordine lucruri deja știute. Acum suntem mai bine organizați și mai productivi. Am reușit să ne păstrăm poziția în piață, chiar să și creștem, într-o perioadă cu multe schimbări. - Dragoș Bălan - Patron și Director GeneralGRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .
 • Essential to the company: team leaders, department coordinators, top managers

    

    You kept your promise: you strengthened our middle-management team so that they now communicate well and work more effectively and more efficiently. -Costin Banta, COO, PRACTICOM.

    The collaboration with Mr. Clement and the BusinessMachine team came exactly when we needed it and had positive effects for us right from the beginning. They helped us learn new things and put in order the things we already knew. We are better organised now, and more productive. We managed to maintain our good position in the market and even grow, in times with many changes for the industry. - Dragoș Bălan - General ManagerGRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .

 • Format adaptat

  Toate programele motivaționale sunt adaptate la cultura organizațională a companiei-client.

 • Format eficient

  Pentru cursurile destinate angajaților formatul este:

  Training practic:
  Toate pachetele de instruire aplicativă asigură câte 60 de ore de interacțiune cu traineri experimentați de-a lungul a 4-8 săptămâni, care includ cursuri, aplicații, implementarea individuală a câte unui proiect, și o revenire de evaluare a impactului după trei luni.

  Timp alocat de participanți și traineri:
  10 ședințe săptămânale* de lucru cu trainerii BusinessMachine la sediul firmei beneficiar cu durata de 2-3 ore** + aproximativ 2 ore săptămânal (de la o ședință la alta) pentru rezolvarea individuală de teme practice cu aplicarea cunoștințelor și tehnicilor învățate, cu asistența permanentă a consilierilor BusinessMachine.

  *Calendarul ședințelor:

  - primele 8 ședințe de lucru se vor desfășura săptămânal
  - va urma un proiect de punere în practică pe particularitățile jobului fiecărui participant și adaptat la activitățile din cadrul firmei beneficiar a cunoștințelor și tehnicilor exersate, supravegheat de consilierii BusinessMachine pe parcursul a 3-4 săptămâni,
  - apoi încă 2 ședințe pentru concluzii, consolidarea cunoștințelor și testare.
  - în final alte 6 ore de follow-up aplicativ, la 3 luni de la curs.

  **Orar:

  Intervalul orar pentru desfășurarea ședințelor săptămânale se va stabili în acord cu conducerea firmei beneficiar pentru a minimiza întreruperea activității participanților.

  Număr de participanți:
  Trainerii vor lucra direct cu personalul desemnat de către conducerea fiecărei firme beneficiar, dimensiunea recomandată pentru grupă este de 4-10 participanți.

  Locația:
  - on site (la firma-client).

  Programul de instruire mai include:
  - testare a cunoștințelor acumulate (certificat de absolvire și diplome)
  - raport individual de activitate și recomandări în legătură cu potențialul de dezvoltare ulterioară al personalului participant (la cererea conducerii)

  Suplimentar:
  Consultanță de business: Pe perioada colaborării, vom rezolva cu personalul participant dificultăți concrete de management, marketing și vânzări cu care aceștia se confruntă în activitatea cotidiană din cadrul firmei.

   

  GRATIS - încă o sesiune suplimentară de follow-up la 12 luni (valoare economisită: EUR 200,00).

   

 • Format intensiv 12 ore

  Pentru eficiența timpului participanților, formatul cursurilor de dezvoltare personală este:

  Program de 12 de ore de curs, desfășurat în 2 sedințe:

  - Vineri 4 ore (orele 17-21)

  - Sâmbată 8 ore (orele 09-17).

  Grupe de 10-16 persoane (recomandat).

  Locația: Hotel Novotel*, București.

  *in funcție de sezon, hotelul poate diferi.

 • Format interactiv

  Evaluarea performanțelor personalului se desfășoară în manieră interactivă, cu implicarea tuturor subiecților, pentru a asigura un nivel ridicat de participare și de acceptare.

 • Format specific personalului de conducere

  Pentru cursurile destinate managerilor formatul este:

  Training practic:
  Toate pachetele de instruire aplicativă asigură câte 60 de ore de interacțiune cu traineri experimentați de-a lungul a 4-8 săptămâni, care includ cursuri, aplicații, implementarea individuală a câte unui proiect, și o revenire de evaluare a impactului după trei luni.

  Timp alocat de participanți și traineri: 
  10 ședințe săptămânale* de lucru cu trainerii BusinessMachine la sediul firmei beneficiar cu durata de 2-3 ore** + aproximativ 2 ore săptămânal (de la o ședință la alta) pentru rezolvarea individuală de teme practice cu aplicarea cunoștințelor și tehnicilor învățate, cu asistența permanentă a consilierilor BusinessMachine.

  *Calendarul ședințelor:

  - primele 8 ședințe de lucru se vor desfășura săptămânal
  - va urma un proiect de punere în practică pe particularitățile jobului fiecărui participant și adaptat la activitățile din cadrul firmei beneficiar a cunoștințelor și tehnicilor exersate, supravegheat de consilierii BusinessMachine pe parcursul a 3-4 săptămâni,
  - apoi încă 2 ședințe pentru concluzii, consolidarea cunoștințelor și testare.
  - în final alte 6 ore de follow-up aplicativ, la 3 luni de la curs.

  **Orar:

  Intervalul orar pentru desfășurarea ședințelor săptămânale se va stabili în acord cu conducerea firmei beneficiar pentru a minimiza întreruperea activității participanților. Pentru opțiunea Coaching Personalizat, ne vom adapta programului preferat de client.

  Număr de participanți:
  Trainerii vor lucra direct cu personalul desemnat de către conducerea fiecărei firme beneficiar, dimensiunea recomandată pentru grupă este de 4-10 participanți.

  Locația:
  on site (la firma-client).

  Programul de instruire mai include:
  - testare a cunoștințelor acumulate (certificat de absolvire și diplome)
  - raport individual de activitate și recomandări în legătură cu potențialul de dezvoltare ulterioară al personalului participant (la cererea conducerii)

  Suplimentar:
  Consultanță de business: Pe perioada colaborării, vom rezolva cu personalul participant dificultăți concrete de management, marketing și vânzări cu care aceștia se confruntă în activitatea cotidiană din cadrul firmei.

  GRATIS - încă o sesiune suplimentară de follow-up personalizat la 12 luni (valoare economisită: EUR 200,00).

   

TimeToMarket (RO)

#78: Dupa lege, religie, ratiune si emotii, ce mai cumparam?

Omul mileniului III se percepe pe sine tot mai mult drept un individ unic și irepetabil, cu personalitatea și sensibilitățile sale, care îl definesc ca om. Surprinzător – sau nu – oamenilor pare să le fie bine așa, acest nou comportament, ne-rațional și bazat preponderent pe EMOȚII nu este și disfuncțional. Realitatea obiectivă însă nu se schimbă, doar percepția noastră despre ea. Acceptând emoțiile, sentimentele și dorințele drept ceea ce sunt nu trebuie, totuși, să devenim o țintă și mai ușoară tehnicilor consumeriste îndreptate asupra noastră.

Cât de liber mai decidem? [citeste tot]

Date contact

Adresa:
Bd. Libertății nr. 1,      Intrarea 2, Et. 4, Ap. 34,      Cod Postal 040127, Sector 4, București, România
Tel:
+4 0 721 228 331
E-Mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web:
www.businessmachine.ro

markerGăsește-ne pe hartă

Prietenii nostri