BusinessMachine - BusinessMachine

 • Controlul si reducerea costurilor

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - managerilor executivi

  - managerilor de opera?iuni

  - managerilor financiari

  - managerilor de departamente

  - coordonatorilor de echipe

  - managerilor de proiect

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Reducerea costurilor specifice relative;

  2. Cre?terea eficien?ei opera?ionale;

  3. Maximizarea productivită?ii personalului;

  4. Crearea/îmbunătă?irea instrumentelor analitice pentru planificare ?i luarea deciziilor.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - Crearea unui plan ?i a unui buget robust ?i realist

  - Estimarea în avans ?i apoi agregarea activită?ilor ?i resurselor

  - Calcularea duratei ?i a costurilor unui proiect

  - Cuantificarea riscurilor

  - Raportarea pentru activită?i trecute ?i prognozarea performan?elor viitoare

  - Structura de costuri pentru resurse, determinarea corectă a dependen?elor

  - Analize cost-beneficiu

  - Managementul prin bugete

  .

  .

 • Cost Reduction Support

  - reducing procurement costs

  - useless costs analysis

  - increasing current cost efficiency

  - comparative analysis against competitors

  - financial costs auditing

 • Costs control and Reduction

   

  The course is for:
  - General managers
  - Chief Executive Officers
  - Depaetment managers
  - Team leaders
  - Project managers

  The course objectives:
  1. Reduced specific, relative costs
  2. Increased operational efficiency
  3. Maximised personnel productivity
  4. Improved analytical instruments for planning and decision-making

  The program includes:

  - How to put together a robust and realistic plan and budget
  - Anticipating and programming activities and resources
  - Calculating the length and the costs of a project
  - How to quantify risks
  - Reporting for past results and anticipating future activities
  - The cost structure associated to the resources
  - Cost-benefit analysis
  - Management by budgets

  .

 • Costuri mai mici

   

  Firmele trebuie să genereze profit, din venituri dar și din administarea costurilor, ceea ce reprezintă marea provocare a timpurilor actuale, când veniturile s-au redus.

   

  "Creșterea eficienței tuturor activităților din organizație se reflectă imediat în procese mai bine structurate, în vânzări mai rapide și cu costuri mai mici."

   


  PROGRAMEAZĂ O ÎNTÂLNIRE!

  Suntem gata să vă prezentăm detalii, alte cazuri relevante, sau să discutăm soluții pentru situația dumneavoastră specifică, în cursul unei întâlniri în care să obțineți GRATUIT opinia unui specialist.

   

 • De instruirea și motivarea angajaților depind performanțele afacerii

   

    Sesiunile de instruire cu trainerii BusinessMachine m-au ajutat să avansez, din punct de vedere profesional, foarte repede pentru că mi-au oferit exact cunoștințele de care aveam nevoie și foarte bine organizate”Nicoleta Besca, Șef Birou Contabilitate, PRACTICOM.

   

    Cursuri interactive și cu un mod ordonat de prezentare a elementelor noi. Mi-au adus un plus de metodă și de eficiență în ceea ce fac și mi-au consolidat poziția în firmă”Ionuț Trandaf, Account Manager, GRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .

 • Disciplină + Etică = Angajat eficient

   

  CURSUL SE ADRESEAZĂ:

   

  -          tuturor categoriilor de angajați

   

  OBIECTIVELE CURSULUI PRACTIC:

   

  1. Creșterea rapidă a eficienței fiecarui angajat 

  2. Creșterea gradului de satisfacție a personalului

  3. Creșterea implicării responsabile a angajaților

   

  PROGRAMUL CUPRINDE:

  - atitudinea față de muncă într-o companie europeană modernă

  - înțelegerea lanțului de valoare

  - definirea și implicațiile performanței

  - importanța productivității în crearea de valoare adăugată

  - secrete ale empatiei

  - înțelegerea comportamentului bazat pe nevoi prioritare

  - elemente de Analiză Tranzacțională - comportamentul responsabil de tip "Adult"

  - creșterea productivitații personale și a echipei

  - comunicare eficientă și raportare

  .

   

 • Discipline + Ethics = Efficient Employees

   

  THE COURSE IS RECOMMENDED FOR:

   

  -          all categories of employees

   

  THE COURSE OBJECTIVES:

   

  1. Increased efficiency of each employee
  2. More satisfied personnel
  3. Increased responsible engagement of staff

   

  THE COURSE AGENDA INCLUDES:

  - the attitude towards work in a modern company
  - understanding the value chain
  - defining and clarifying the implications of performance
  - the role of productivity in creating added value
  - secrets of empathy
  - understanding the needs-based behavior
  - Transactional Analysis elements - the responsible, Adult-type behavior
  - increasing the personal and team productivity
  - efficient communication and reporting

  .

   

 • Format interactiv

  Evaluarea performanțelor personalului se desfășoară în manieră interactivă, cu implicarea tuturor subiecților, pentru a asigura un nivel ridicat de participare și de acceptare.

 • Format specific personalului de conducere

  Pentru cursurile destinate managerilor formatul este:

  Training practic:
  Toate pachetele de instruire aplicativă asigură câte 60 de ore de interacțiune cu traineri experimentați de-a lungul a 4-8 săptămâni, care includ cursuri, aplicații, implementarea individuală a câte unui proiect, și o revenire de evaluare a impactului după trei luni.

  Timp alocat de participanți și traineri: 
  10 ședințe săptămânale* de lucru cu trainerii BusinessMachine la sediul firmei beneficiar cu durata de 2-3 ore** + aproximativ 2 ore săptămânal (de la o ședință la alta) pentru rezolvarea individuală de teme practice cu aplicarea cunoștințelor și tehnicilor învățate, cu asistența permanentă a consilierilor BusinessMachine.

  *Calendarul ședințelor:

  - primele 8 ședințe de lucru se vor desfășura săptămânal
  - va urma un proiect de punere în practică pe particularitățile jobului fiecărui participant și adaptat la activitățile din cadrul firmei beneficiar a cunoștințelor și tehnicilor exersate, supravegheat de consilierii BusinessMachine pe parcursul a 3-4 săptămâni,
  - apoi încă 2 ședințe pentru concluzii, consolidarea cunoștințelor și testare.
  - în final alte 6 ore de follow-up aplicativ, la 3 luni de la curs.

  **Orar:

  Intervalul orar pentru desfășurarea ședințelor săptămânale se va stabili în acord cu conducerea firmei beneficiar pentru a minimiza întreruperea activității participanților. Pentru opțiunea Coaching Personalizat, ne vom adapta programului preferat de client.

  Număr de participanți:
  Trainerii vor lucra direct cu personalul desemnat de către conducerea fiecărei firme beneficiar, dimensiunea recomandată pentru grupă este de 4-10 participanți.

  Locația:
  on site (la firma-client).

  Programul de instruire mai include:
  - testare a cunoștințelor acumulate (certificat de absolvire și diplome)
  - raport individual de activitate și recomandări în legătură cu potențialul de dezvoltare ulterioară al personalului participant (la cererea conducerii)

  Suplimentar:
  Consultanță de business: Pe perioada colaborării, vom rezolva cu personalul participant dificultăți concrete de management, marketing și vânzări cu care aceștia se confruntă în activitatea cotidiană din cadrul firmei.

  GRATIS - încă o sesiune suplimentară de follow-up personalizat la 12 luni (valoare economisită: EUR 200,00).

   

 • Instruire practica a personalului pentru cresterea eficientei

  Pentru cursurile destinate angajatilor formatul este:

  Program de 30 de ore de curs, desfasurat in 10 sedinte de cate 3 ore, de 2 ori pe saptamana, de-a lungul a 5 saptamani.
  La ultima sedinta – testarea cunostintelor. Diploma si certificat pentru cei care trec testul. 2 sesiuni de follow-up la 6 si 12 luni, gratis.
  Orele de desfasurare: 17:00 – 20:00 (recomandat). Calendar: in acord cu firma-client. Locatia: la firma-client. Grupe de 4 - 10 persoane (recomandat).

  Pret unic: Pentru oricare curs pentru angajati pretul este: EUR 750 fara TVA pentru intreaga grupa, indiferent de numarul de participanti.
  NOTA: pretul este pentru un program de 30 de ore; daca doriti un program diferit sau coaching personal, contactati-ne pentru a adapta continutul, formatul si pretul.

   

  Pentru cursurile de dezvoltare personala formatul este:

  Program de 12 de ore de curs, desfasurat in 2 sedinte - Vineri 4 ore (17-21) si Sambata 8 ore (09-17).
  Grupe de 10-16 persoane (recomandat). Locatia: Hotel Novotel, Bucuresti.

  Urmatoarele sesiuni: 20-21 feb, 27-28 feb, 20-21 mar, 3-4 apr. 2015

  Pret unic: Pentru oricare dintre cursurile de dezvoltare personala pretul este acelasi: 360 LEI (cu TVA inclus) pentru fiecare participant.
  NOTA: pretul este pentru un program de 12 de ore, desfasurat in grup; daca doriti un program diferit sau coaching personal, contactati-ne pentru a adapta formatul pentru dvs.

   

 • Managementul performantei

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - managerilor generali

  - managerilor executivi

  - managerilor de opera?iuni/produc?ie

  - managerilor de departamente

  - coordonatorilor de echipe

  - managerilor de HR

  OBIECTIVELE:

  1. Cuantificarea nivelului curent de performan?ă ?i de productivitate la nivel de individ/echipe/organiza?ie

  2. Introducerea unor instrumente de monitorizare a performan?ei

  3. Adaptarea ?i implementarea de mijloace de cre?tere a performan?ei ?i a productivită?ii

  PROGRAMUL CUPRINDE:

  - cei 3C ai managementului performant

  - management prin obiective

  - eficace Vs. eficient

  - decizii strategice, planuri tactice

  - definirea performan?ei, în func?ie de specificul activită?ii fiecărei firme în parte

  - cuantificarea productivită?ii

  - indicatori specifici de performan?ă, adapta?i pentru fiecare companie

  - instrumente ?i proceduri pentru managementul performan?ei

  - motivarea oamenilor pentru performan?ă

  - politici de bonus/malus rela?ionate cu performan?a/productivitatea

  .

   

 • Managementul timpului

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - tuturor angajaților

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Identificarea și reducerea influenței factorilor care consumă timp în mod ineficient;

  2. Utilizarea unor noi tehnici de gestionare eficientă a timpului;

  3. Creșterea gradului de respectare a termenelor;

  4. Respect crescut pentru timpul propriu și al celorlalți.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - timpul - o măsură a calității

  - hoții de timp

  - planificare și prioritizare (tehnici de stabilire a prioritătilor)

  - concentrarea pe obiective

  - urgent Vs. important

  - răspuns Vs. soluție

  - managementul și arbitrarea priorităților

  - delegarea - beneficii și riscuri

  - importanța raportării eficiente

  - "timp = bani" Vs. "timp = sănătate"

  - timpul - factor critic pentru productivitatea personală și a echipei

  - instrumente și tehnologie pentru managementul timpului

  .

 • Măsurarea și monitorizarea productivității

   

  clarificarea diagramelor de proces

  determinarea costurilor specifice

  stabilirea timpilor de execuție și a încărcării

  cuantificarea contribuției la valoarea adăugată

  determinarea indicilor de productivitate individuală / pe echipe

  implementarea sistemului de monitorizare

  .

 • Middle-management performant

  Consolidarea conducerii intermediare (șefi de departamente, coordonatori de echipe, manageri de proiect) pentru leaderul în logistică și transport, instruire practică în tehnici pentru un management eficace.

 • Ne place sau nu, angajații dețin cheia succesului sau eșecului afacerii.

  "Instruirea eficientă asigură oamenilor mijloace și cunoștințe aplicabile imediat în mediul lor de lucru:  

  instruire practică pentru situații reale.

 • TimeToMarket #75 - Luca Vs. Mr. B. - Ești gata să vinzi oricui?

   

  Vreau să vând dar nu știu cui

  Din perspectivă strict logică, mișcarea sau vânzarea fără țintă nu sunt neapărat lucruri rele. Există și o veste bună despre a nu avea o țintă: dacă nu știi unde mergi nu ai cum să te rătăcești. Pe de altă parte, ce șanse ai să ajungi? Sau poate chiar ești deja acolo și nu-ți dai seama...

  Gata, destule bâjbâieli logice.

  Iată situația concretă care mi-a stârnit rătăcirile de mai sus:

  Ieri, în timpul unei revederi pe seară, am stat de vorbă cu un fost client cu care am rămas prieten, pe care în poveste îl vom numi dl. B. că să îi protejăm anonimatul.

 • TimeToMarket #87 - Vrei să placi? Cele 7 deprinderi ca să placi oricui, imediat

   

  Vrei să placi?  

  Iată 7 deprinderi ca să placi oricui, din prima:

  Cu toții avem nevoie din când în când - la muncă, cu prietenii sau acasă - de re-confirmarea faptului că suntem OK și că cei din jur ne plac. Tu cum stai la acest capitol? Placi celorlalți?

 • TimeToMarket #89 - Cât contează să arăți bine? 5 exemple: Andra, Corina, Olguța, Petre și Călin.

   

  Andra: ”Frumusețea interioară e cea care contează!”
  Costin: ”Da? Atunci de ce nu te întorci tu pe dos și să umbli așa prin lume?”

  Dialogul de mai sus nu e un banc. Intră în categoria ”nu e banc dar e bun.” Discuția de mai sus e reală, am asistat la ea, s-a purtat între doi foști colegi, acum o vreme (am schimbat numele, dar se știu ei).

  Ca să înțelegem ce ne trebuie ca să arătăm bine” scrie Amy Alkon pentru Psychology Today, ”e nevoie întâi să clarificăm ce înseamnă să arăți bine: înseamnă să fii sexy”. Articolul lui Amy e interesant; ca și Costin acum câțiva ani, subliniază că, desigur, calitățile sufletești, expertiza profesională și intelectul tău contează foarte mult dar nu te vor duce prea departe în viață dacă nu sunt însoțite și de un lookatrăgător.

TimeToMarket (RO)

#78: Dupa lege, religie, ratiune si emotii, ce mai cumparam?

Omul mileniului III se percepe pe sine tot mai mult drept un individ unic și irepetabil, cu personalitatea și sensibilitățile sale, care îl definesc ca om. Surprinzător – sau nu – oamenilor pare să le fie bine așa, acest nou comportament, ne-rațional și bazat preponderent pe EMOȚII nu este și disfuncțional. Realitatea obiectivă însă nu se schimbă, doar percepția noastră despre ea. Acceptând emoțiile, sentimentele și dorințele drept ceea ce sunt nu trebuie, totuși, să devenim o țintă și mai ușoară tehnicilor consumeriste îndreptate asupra noastră.

Cât de liber mai decidem? [citeste tot]

Date contact

Adresa:
Bd. Libertății nr. 1,      Intrarea 2, Et. 4, Ap. 34,      Cod Postal 040127, Sector 4, București, România
Tel:
+4 0 721 228 331
E-Mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web:
www.businessmachine.ro

markerGăsește-ne pe hartă

Prietenii nostri