BusinessMachine - BusinessMachine

 • Asistență în optimizarea proceselor

  - cresterea eficienței pe funcțiuni

  - analiza eficienței proceselor

  - optimizarea proceselor de decizie

  - analiza comparativă cu concurenții

  - evaluarea performanței personalului

  - optimizarea costurilor cu personalul

  - programe de motivare / responsabilizare

 • Controlul si reducerea costurilor

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - managerilor executivi

  - managerilor de opera?iuni

  - managerilor financiari

  - managerilor de departamente

  - coordonatorilor de echipe

  - managerilor de proiect

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Reducerea costurilor specifice relative;

  2. Cre?terea eficien?ei opera?ionale;

  3. Maximizarea productivită?ii personalului;

  4. Crearea/îmbunătă?irea instrumentelor analitice pentru planificare ?i luarea deciziilor.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - Crearea unui plan ?i a unui buget robust ?i realist

  - Estimarea în avans ?i apoi agregarea activită?ilor ?i resurselor

  - Calcularea duratei ?i a costurilor unui proiect

  - Cuantificarea riscurilor

  - Raportarea pentru activită?i trecute ?i prognozarea performan?elor viitoare

  - Structura de costuri pentru resurse, determinarea corectă a dependen?elor

  - Analize cost-beneficiu

  - Managementul prin bugete

  .

  .

 • Cost Reduction Support

  - reducing procurement costs

  - useless costs analysis

  - increasing current cost efficiency

  - comparative analysis against competitors

  - financial costs auditing

 • Costs control and Reduction

   

  The course is for:
  - General managers
  - Chief Executive Officers
  - Depaetment managers
  - Team leaders
  - Project managers

  The course objectives:
  1. Reduced specific, relative costs
  2. Increased operational efficiency
  3. Maximised personnel productivity
  4. Improved analytical instruments for planning and decision-making

  The program includes:

  - How to put together a robust and realistic plan and budget
  - Anticipating and programming activities and resources
  - Calculating the length and the costs of a project
  - How to quantify risks
  - Reporting for past results and anticipating future activities
  - The cost structure associated to the resources
  - Cost-benefit analysis
  - Management by budgets

  .

 • Costuri mai mici

   

  Firmele trebuie să genereze profit, din venituri dar și din administarea costurilor, ceea ce reprezintă marea provocare a timpurilor actuale, când veniturile s-au redus.

   

  "Creșterea eficienței tuturor activităților din organizație se reflectă imediat în procese mai bine structurate, în vânzări mai rapide și cu costuri mai mici."

   


  PROGRAMEAZĂ O ÎNTÂLNIRE!

  Suntem gata să vă prezentăm detalii, alte cazuri relevante, sau să discutăm soluții pentru situația dumneavoastră specifică, în cursul unei întâlniri în care să obțineți GRATUIT opinia unui specialist.

   

 • De instruirea și motivarea angajaților depind performanțele afacerii

   

    Sesiunile de instruire cu trainerii BusinessMachine m-au ajutat să avansez, din punct de vedere profesional, foarte repede pentru că mi-au oferit exact cunoștințele de care aveam nevoie și foarte bine organizate”Nicoleta Besca, Șef Birou Contabilitate, PRACTICOM.

   

    Cursuri interactive și cu un mod ordonat de prezentare a elementelor noi. Mi-au adus un plus de metodă și de eficiență în ceea ce fac și mi-au consolidat poziția în firmă”Ionuț Trandaf, Account Manager, GRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .

 • Disciplină + Etică = Angajat eficient

   

  CURSUL SE ADRESEAZĂ:

   

  -          tuturor categoriilor de angajați

   

  OBIECTIVELE CURSULUI PRACTIC:

   

  1. Creșterea rapidă a eficienței fiecarui angajat 

  2. Creșterea gradului de satisfacție a personalului

  3. Creșterea implicării responsabile a angajaților

   

  PROGRAMUL CUPRINDE:

  - atitudinea față de muncă într-o companie europeană modernă

  - înțelegerea lanțului de valoare

  - definirea și implicațiile performanței

  - importanța productivității în crearea de valoare adăugată

  - secrete ale empatiei

  - înțelegerea comportamentului bazat pe nevoi prioritare

  - elemente de Analiză Tranzacțională - comportamentul responsabil de tip "Adult"

  - creșterea productivitații personale și a echipei

  - comunicare eficientă și raportare

  .

   

 • Effectiveness, efficiency, productivity

   

  THE COURSE IS RECOMMENDED FOR:

  - all personnel

  THE COURSE OBJECTIVES:

  1. Reduced relative specific costs
  2. Increased operational efficency
  3. Maximum staff productivity

  THE COURSE AGENDA INCLUDES:

  - effectiveness Vs. efficiency
  - setting and achieving goals
  - processes, phases, check points
  - responsibility boundaries
  - everything has a cost
  - assessing the costs and the duration of an activity
  - cuantifying risk
  - resources cost structure and dependencies
  - cost-benefit analysis
  - the personal and team productivity calculation

   

 • Eficacitate, eficiență, productivitate

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - întregului personal

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Reducerea costurilor specifice relative;

  2. Creșterea eficienței operaționale;

  3. Maximizarea productivității personalului;

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - Eficacitate Vs. eficiență

  - Stabilirea și urmărirea de obiective

  - Procese, etape, puncte de control

  - Responsabilitate – de unde și până unde

  - Totul are un cost

  - Aprecierea duratei si costurilor unei activități

  - Cuantificarea riscurilor

  - Structura de costuri pentru resurse, dependente

  - Analize cost-beneficiu

  - Productivitatea personala și a echipei

   

 • Eficiență și cifră de afaceri

  Eficientizarea proceselor companiei din industria tipografică începând cu vânzarea și managementul comercial, instruirea personalului, rezultând creșterea afacerii cu 15% anual.

 • Esențiali pentru firmă: șefii de echipe, de departamente, managerii, directorii

    

    Promisiunea a fost onorată: ne-ați consolidat o echipă de manageri de departamente care comunică bine și funcționează mai eficace și mai eficient. -Costin Banta, Director Operațiuni, PRACTICOM.

    Colaborarea cu dl. Clement Dan și echipa BusinessMachine a venit exact când aveam nevoie și a produs efecte pozitive pentru noi chiar de la început. Ne-a ajutat să învățăm multe lucruri noi și să ne punem în ordine lucruri deja știute. Acum suntem mai bine organizați și mai productivi. Am reușit să ne păstrăm poziția în piață, chiar să și creștem, într-o perioadă cu multe schimbări. - Dragoș Bălan - Patron și Director GeneralGRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .
 • Essential to the company: team leaders, department coordinators, top managers

    

    You kept your promise: you strengthened our middle-management team so that they now communicate well and work more effectively and more efficiently. -Costin Banta, COO, PRACTICOM.

    The collaboration with Mr. Clement and the BusinessMachine team came exactly when we needed it and had positive effects for us right from the beginning. They helped us learn new things and put in order the things we already knew. We are better organised now, and more productive. We managed to maintain our good position in the market and even grow, in times with many changes for the industry. - Dragoș Bălan - General ManagerGRAFICĂ ȘI TIPAR.

  .

 • Format specific personalului de conducere

  Pentru cursurile destinate managerilor formatul este:

  Training practic:
  Toate pachetele de instruire aplicativă asigură câte 60 de ore de interacțiune cu traineri experimentați de-a lungul a 4-8 săptămâni, care includ cursuri, aplicații, implementarea individuală a câte unui proiect, și o revenire de evaluare a impactului după trei luni.

  Timp alocat de participanți și traineri: 
  10 ședințe săptămânale* de lucru cu trainerii BusinessMachine la sediul firmei beneficiar cu durata de 2-3 ore** + aproximativ 2 ore săptămânal (de la o ședință la alta) pentru rezolvarea individuală de teme practice cu aplicarea cunoștințelor și tehnicilor învățate, cu asistența permanentă a consilierilor BusinessMachine.

  *Calendarul ședințelor:

  - primele 8 ședințe de lucru se vor desfășura săptămânal
  - va urma un proiect de punere în practică pe particularitățile jobului fiecărui participant și adaptat la activitățile din cadrul firmei beneficiar a cunoștințelor și tehnicilor exersate, supravegheat de consilierii BusinessMachine pe parcursul a 3-4 săptămâni,
  - apoi încă 2 ședințe pentru concluzii, consolidarea cunoștințelor și testare.
  - în final alte 6 ore de follow-up aplicativ, la 3 luni de la curs.

  **Orar:

  Intervalul orar pentru desfășurarea ședințelor săptămânale se va stabili în acord cu conducerea firmei beneficiar pentru a minimiza întreruperea activității participanților. Pentru opțiunea Coaching Personalizat, ne vom adapta programului preferat de client.

  Număr de participanți:
  Trainerii vor lucra direct cu personalul desemnat de către conducerea fiecărei firme beneficiar, dimensiunea recomandată pentru grupă este de 4-10 participanți.

  Locația:
  on site (la firma-client).

  Programul de instruire mai include:
  - testare a cunoștințelor acumulate (certificat de absolvire și diplome)
  - raport individual de activitate și recomandări în legătură cu potențialul de dezvoltare ulterioară al personalului participant (la cererea conducerii)

  Suplimentar:
  Consultanță de business: Pe perioada colaborării, vom rezolva cu personalul participant dificultăți concrete de management, marketing și vânzări cu care aceștia se confruntă în activitatea cotidiană din cadrul firmei.

  GRATIS - încă o sesiune suplimentară de follow-up personalizat la 12 luni (valoare economisită: EUR 200,00).

   

 • GRATUIT -100%: Middle-management – cresterea contributiei sefilor de echipe

   

  EUR 1.600  0,00 - Pachet de instruire practica de 30 de ore la sediul beneficiarului

  Numai 1 0 disponibil, CERE ACUM!

  ACORDAT: ADESGO S.A.

 • Managementul performantei

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - managerilor generali

  - managerilor executivi

  - managerilor de opera?iuni/produc?ie

  - managerilor de departamente

  - coordonatorilor de echipe

  - managerilor de HR

  OBIECTIVELE:

  1. Cuantificarea nivelului curent de performan?ă ?i de productivitate la nivel de individ/echipe/organiza?ie

  2. Introducerea unor instrumente de monitorizare a performan?ei

  3. Adaptarea ?i implementarea de mijloace de cre?tere a performan?ei ?i a productivită?ii

  PROGRAMUL CUPRINDE:

  - cei 3C ai managementului performant

  - management prin obiective

  - eficace Vs. eficient

  - decizii strategice, planuri tactice

  - definirea performan?ei, în func?ie de specificul activită?ii fiecărei firme în parte

  - cuantificarea productivită?ii

  - indicatori specifici de performan?ă, adapta?i pentru fiecare companie

  - instrumente ?i proceduri pentru managementul performan?ei

  - motivarea oamenilor pentru performan?ă

  - politici de bonus/malus rela?ionate cu performan?a/productivitatea

  .

   

 • Managementul timpului

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - tuturor angajaților

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Identificarea și reducerea influenței factorilor care consumă timp în mod ineficient;

  2. Utilizarea unor noi tehnici de gestionare eficientă a timpului;

  3. Creșterea gradului de respectare a termenelor;

  4. Respect crescut pentru timpul propriu și al celorlalți.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - timpul - o măsură a calității

  - hoții de timp

  - planificare și prioritizare (tehnici de stabilire a prioritătilor)

  - concentrarea pe obiective

  - urgent Vs. important

  - răspuns Vs. soluție

  - managementul și arbitrarea priorităților

  - delegarea - beneficii și riscuri

  - importanța raportării eficiente

  - "timp = bani" Vs. "timp = sănătate"

  - timpul - factor critic pentru productivitatea personală și a echipei

  - instrumente și tehnologie pentru managementul timpului

  .

 • Managementul timpului – cum sa castigi 11 zile in plus pe an

  -         timpul - o masura a calitatii

  -         urgent Vs. important

  -         raspuns Vs. solutie

  -         managementul si artbitrarea prioritatilor

  -         respect pentru timpul tau si al celorlalti

  -         importanta raportarii eficiente

  -         “timp = bani” Vs. “timp = sanatate mentala”

  -         timpul – factor critic pentru productivitatea personala si a echipei

  -         instrumente smple de management al timpului

 • Măsurarea și monitorizarea productivității

   

  clarificarea diagramelor de proces

  determinarea costurilor specifice

  stabilirea timpilor de execuție și a încărcării

  cuantificarea contribuției la valoarea adăugată

  determinarea indicilor de productivitate individuală / pe echipe

  implementarea sistemului de monitorizare

  .

 • Middle-management performant

  Consolidarea conducerii intermediare (șefi de departamente, coordonatori de echipe, manageri de proiect) pentru leaderul în logistică și transport, instruire practică în tehnici pentru un management eficace.

 • Middle-management: rolul șefilor de echipe și de departamente

   

  CURSUL SE ADRESEAZA:

  - coordonatorilor de echipe

  - șefilor de departamente

  - managerilor de proiecte

  OBIECTIVELE CURSULUI:

  1. Consolidarea unei echipe de manageri intermediari;

  2. Manageri intermediari profesioniști;

  3. Creșterea stabilității și siguranței afacerii;

  4. Creșterea potențialului de dezvoltare al afacerii.

  PROGRAMUL INCLUDE:

  - importanța managerilor intermediari pentru dezvoltarea în siguranță a afacerii

  - rolul și limitările managerilor intermediari

  - managerul - un administrator de resurse și un leader de oameni

  - planificarea (obiective aliniate celor ale organizației, stabilirea priorităților de acțiune, calendar)

  - procesele (delimitarea responsabilităților, simplificarea și documentarea proceselor)

  - resursele proprii (auto-instruirea, autoritatea în organizație)

  - resursele materiale (buget, timp, informații, instrumente de lucru, materiale consumabile, logistica)

  - conducerea (surse de putere, clarificarea viziunii, secretele empatiei, comunicare și relaționare)

  - controlul (indicatori de performanță, instrumente de control, feed-back și rapoarte)

  .

TimeToMarket (RO)

#78: Dupa lege, religie, ratiune si emotii, ce mai cumparam?

Omul mileniului III se percepe pe sine tot mai mult drept un individ unic și irepetabil, cu personalitatea și sensibilitățile sale, care îl definesc ca om. Surprinzător – sau nu – oamenilor pare să le fie bine așa, acest nou comportament, ne-rațional și bazat preponderent pe EMOȚII nu este și disfuncțional. Realitatea obiectivă însă nu se schimbă, doar percepția noastră despre ea. Acceptând emoțiile, sentimentele și dorințele drept ceea ce sunt nu trebuie, totuși, să devenim o țintă și mai ușoară tehnicilor consumeriste îndreptate asupra noastră.

Cât de liber mai decidem? [citeste tot]

Date contact

Adresa:
Bd. Libertății nr. 1,      Intrarea 2, Et. 4, Ap. 34,      Cod Postal 040127, Sector 4, București, România
Tel:
+4 0 721 228 331
E-Mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Web:
www.businessmachine.ro

markerGăsește-ne pe hartă

Prietenii nostri