Eficacitate, eficiență, productivitate

 

CURSUL SE ADRESEAZA:

- întregului personal

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Reducerea costurilor specifice relative;

2. Creșterea eficienței operaționale;

3. Maximizarea productivității personalului;

PROGRAMUL INCLUDE:

- Eficacitate Vs. eficiență

- Stabilirea și urmărirea de obiective

- Procese, etape, puncte de control

- Responsabilitate – de unde și până unde

- Totul are un cost

- Aprecierea duratei si costurilor unei activități

- Cuantificarea riscurilor

- Structura de costuri pentru resurse, dependente

- Analize cost-beneficiu

- Productivitatea personala și a echipei